Không gian sân vườn

Tư vấn xây nhà vườn 2.000 m2 từ ước mơ thời nghèo khó

Thực hiện ước mơ từ thuở hàn vi, vợ chồng anh Phong (thị trấn Neo, Bắc Giang) xây ngôi nhà thấp thoáng trong vườn cây