Nhà 3 tâng phong cách hiện đại

Tư vấn xây nhà 3 tầng với 900 triệu đồng

Nhờ KTS tư vấn xây nhà 3 tầng trên mảnh đất 5×15 m, có chừa sân trước và sau, chi phí 900 triệu đồng. Vợ