Nhà Ánh Tuyết

Ngôi nhà vườn ven đô tuyệt đẹp của ca sĩ Ánh Tuyết

Sau nhiều năm định cư ở khu trung tâm TP HCM, nữ ca sĩ vừa sửa sang lại mảnh vườn 7.000 m2 ở ven đô